• امضای یادداشت تعهدات عضویت ایران در شانگهای
    امیرعبداللهیان خبر داد؛

    امضای یادداشت تعهدات عضویت ایران در شانگهای

    وزیر خارجه کشورمان در صفحه توئیتر خود نوشت: در شهر تاریخی سمرقند یادداشت تعهدات عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری شانگهای را با دبیرکل امضا کردم.