ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد؛

موافقت مصر با احداث دیوار زیرزمینی در مرز غزه

رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که دولت مصر با مشارکت در احداث دیوار و حصاری زیرزمینی در طول مرز نوار غزه با خاک مصر در صورت برقراری آتش بس در این منطقه موافقت کرده است.