اختصاصی نگاه نو؛

دلایل شکست اسرائیل بعد از ۷ اکتبر؛ گفتگوی ویدئویی با فاطمه شکری روزنامه نگار برجسته لبنانی

فاطمه شکری روزنامه نگار و مجری لبنانی گفت: دشمن صهیونیستی بعد از هفتم اکتبر و طوفان الاقصی هیچ دستاورد سیاسی و نظامی به دست نیاورد.