بسته خبری نگاه نو؛

مهمترین تحولات ایران منطقه و جهان در هفته‌ای که گذشت

بسته خبری نگاه نو به مهمترین تحولات خبری ایران منطقه و جهان در هفته‌ای که گذشت می پردازد.