اختصاصی نگاه نو از غزه؛

«اینجا سمت درست تاریخ است»/ دست نوشته های روی ویرانه‌های غزه

مردم و جوانان در غزه و رفح روی چادرها و دیوار خرابه‌ها و ویرانه‌های تهاجم وحشیانیه صهیونیست‌ها نوشته‌اند: «اینجا سمت درست تاریخ است».