عدنان منصور در گفتگو با نگاه نو؛

نقشه سیاسی منطقه بدون رژیم صهیونیستی شکل خواهد گرفت

عدنان منصور وزیر خارجه اسبق لبنان در گفتگوی اختصاصی با نگاه نو اظهار داشت: وضعیت منطقه و محور مقاومت نشان دهنده آن است که نقشه سیاسی منطقه بدون رژیم صهیونیستی شکل خواهد گرفت.

صفحات اجتماعی انتخاب سردبیر آخرین اخبار کاریکاتور عکس روز

نقشه جهان

سایت های دیگر