در گفتگو با نگاه نو انجام شد؛

سیاستمدار آمریکایی: ترور ترامپ یک نمایشنامه مدیریت شده و تمسخرآمیز بود

آرتور سی. اولیویر سیاستمدار آمریکایی در گفتگوی اختصاصی با نگاه نو اظهار داشت: ترور ترامپ یک نمایشنامه مدیریت شده و تمسخرآمیز بود.

صفحات اجتماعی انتخاب سردبیر پربازدیدترین های بین الملل کاریکاتور عکس روز