• آمریکا به دنبال اعمال بسته تحریمی علیه چین است
    منابع آگاه؛

    آمریکا به دنبال اعمال بسته تحریمی علیه چین است

    منابع آگاه خبر دادند آمریکا به دنبال اعمال بسته تحریمی علیه چین به منظور جلوگیری از حمله پکن به تایوان است. همچنین این منابع گزارش دادند که اتحادیه اروپا نیز تحت فشار دیپلماتیک تایپه است تا همین اقدام را علیه چین انجام دهد.