• مخزن بزرگ گاز اروپا در خطر خالی ماندن

    مخزن بزرگ گاز اروپا در خطر خالی ماندن

    تاسیسات ذخیره سازی زیرزمینی گاز «هایداچ» در اتریش که یکی از مخازن بزرگ اروپاست، مدتی است که خالی مانده و احتمالا به علت اختلاف میان برلین و مسکو بر سر توقیف شرکت تابعه «گازپروم» پر نخواهد شد.