• پایان ملکه/ آغاز دوران انتهای سلطنت در انگلیس
    در گزارشی اعلام شد؛

    پایان ملکه/ آغاز دوران انتهای سلطنت در انگلیس

    نظرسنجی ها در انگلستان نشان می دهد نه تنها چارلز ، بلکه پسرانش نیز به شدت با کاهش محبوبیت مواجه بوده اند و غیر از ملکه که به دلیل حس نوستالژی و تاریخی مردم انگلستان تا حدی محبوب بوده است، دیگر خاندان سلطنتی محبوبیتی در بین مردم ندارند.