• نماینده اتحادیه اروپا در مسکو منصوب شد
    با انتخاب یک دیپلمات فرانسوی؛

    نماینده اتحادیه اروپا در مسکو منصوب شد

    اتحادیه اروپا یکشنبه شب از تغییر نماینده خود در مسکو خبر داد و گفت یک دیپلمات فرانسوی را برای ادامه ماموریت در روسیه برگزیده است.