• هیئتی از طالبان به ایران سفر کرد
    برای بررسی مسائل مرزی؛

    هیئتی از طالبان به ایران سفر کرد

    هیات حکومت سرپرست افغانستان به ریاست «مولوی سعدالله بلوچ» رئیس اداره همکاری‌های امنیتی و امور مرزی وزارت خارجه این کشور جهت حضور در هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی میان ایران و افغانستان وارد تهران شده است.