• دبیرکل اوپک درگذشت
    امروز اعلام شد؛

    دبیرکل اوپک درگذشت

    «محمد بارکیندو» دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اُپِک (OPEC) درگذشت.