• شناور شهید سلیمانی رونمایی شد
    طی مراسمی؛

    شناور شهید سلیمانی رونمایی شد

    در مراسمی با حضور سرلشکر باقری، شناور گشتی _ رزمی شهید سلیمانی، شناور تندرو کلاس موشک‌انداز شهید روحی و شناور تندرو موشک‌انداز شهید دارا به تجهیزات سازمان رزم نیروی دریایی سپاه الحاق شد.