• چین و روسیه رزمایش دریایی مشترک برگزار می کنند
    گلوبال تایمز خبر داد؛

    چین و روسیه رزمایش دریایی مشترک برگزار می کنند

     شناورهای تاکتیکی چین با شرکت در رزمایش وستوک ۲۰۲۲ روسیه عملیات مشترکی را با ناوهای روسی در دریای ژاپن از جمله مسیریابی در آرایش و رفت و روب معادن شناور انجام دادند.