• جاسوس موساد در فرودگاه بیروت دستگیر شد
    از سوی نیروهای امنیتی لبنان؛

    جاسوس موساد در فرودگاه بیروت دستگیر شد

    نیروهای واحد اطلاعات دستگاه امنیت داخلی لبنان یک تبعه سوری را که برای سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد جاسوسی می کرد، دستگیر کردند.