• نشست بین المللی تاشکند با موضوع افغانستان آغاز شد
    امروز؛

    نشست بین المللی تاشکند با موضوع افغانستان آغاز شد

    نشست دو روزه بین المللی تاشکند با عنوان «امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان»، صبح سه شنبه و با یک روز تاخیر، با حضور حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیسی جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و هیاتی از طالبان آغاز شد.