• شروط سوریه برای برقراری روابط با ترکیه
    مقام سوری خبر داد؛

    شروط سوریه برای برقراری روابط با ترکیه

    پطرس مرجانه رئیس کمیته بین‌الملل پارلمان سوریه سه‌شنبه شب تاکید کرد، احتمال نزدیک شدن به آنکارا وجود دارد و دمشق آماده است با دو شرط روابط با همسایه اش را دوباره برقرار کند.