۲۴ شهریور ۱۴۰۱
کپی شد!

اختصاصی نگاه نو؛

عربستان و اسرائیل مهمترین تامین کننده منبع مالی برخی اندیشکده های جهانی

عربستان و اسرائیل مهمترین تامین کننده منبع مالی برخی اندیشکده های جهانی

در تازه ترین گزارش یک مرکز مطالعاتی مشخص شده است که عربستان و رژیم صهیونیستی و بعد از آن آمریکا مهمترین منبع تامین کننده مالی برخی اندیشکده های مهم جهانی هستند.

                                         نام مرکز فکر/اندیشکده

                 تأمین‌کننده مالی

AGISW                                                                                         

                        امارات
Gulf International Forum                                                                                     قطر
MEI                امارات – عربستان
Ammerican Enterprise Institute                     اسرائیل
NCUSAR               عربستان سعودی
CSIS                    اسرائیل
WILSON                    اسرائیل
CFR               اسرائیل – آمریکا
RAND                   اسرائیل
NEW AMERICA                   اسرائیل
CENTER FOR NEW AMERICAN Security                                                  اسرائیل
Foundation for Defense of Democracies(FDD)                                           اسرائیل

نظر شما

صفحات اجتماعی انتخاب سردبیر آخرین اخبار کاریکاتور عکس روز