۲۰ تیر ۱۴۰۳
کپی شد!

در گزارشی اعلام شد؛

راه دشوار تفاهم سیاسی در فرانسه/ آیا مکرون در قدرت می ماند؟

راه دشوار تفاهم سیاسی در فرانسه/ آیا مکرون در قدرت می ماند؟

نتیجه انتخابات پارلمانی در فرانسه به نظر می رسد هم این کشور و هم اروپا را در شوک رضایتمندانه ای فرو برده است. راست های افراطی به رهبری مارین لوپن که در مرحله اول انتخابات رتبه نخست را کسب کرده بودند، در مرحله دوم به جایگاه سوم سقوط کردند و ائتلاف چپ گراها بیشترین کرسی ها را از آن خود کردند.

به گزارش نگاه نو، راستگرایی مطرح امروز در اروپا  در ریشه ها و علل با آن چه در مناطق پیرامونی ما در جریان است از شباهت های بسیار برخوردارند  اما فرانسه و خانم مارین لوپن در اروپا از اصالت و قدمتی بیشتر برخوردار است و هر از گاهی و با هر انتخاباتی خبر ساز می شوند.

ظاهرا با برتری یافتن راست افراطی در کنار راست های اروپایی در انتخابات پارلمان اروپا آقای مکرون با محاسباتی انحلال پارلمان و انتخابات زود رس را گریز ناپذیر می انگاشت، البته گفته های نه چندان جدی و ناموثقی هم بیان شده است که او حتی پیش از انتخابات پارلمان اروپا در این مسیر و در جهت انحلال پارلمان در اندیشه و تکاپو  بوده است و از وضعیت خود در پارلمان نگران بوده است و ادامه کار دولت خود  را دشوار می دانسته است.

برتری و کسب ۱۸۰ کرسی توسط چپ گرایان “جبهه جدید مردمی” از یک سو و کسب ۱۶۰ کرسی توسط ائتلاف میانه در کنار حزب  آقای مکرون و برخورداری راست افراطی “اجتماع ملی “از ۱۴۰ کرسی، آقای مکرون را در شرایطی سخت و دشوار و تاریخی قرار داده است گویی دست ناخجسته تقدیر او را چندان خوش اقبال نخواسته است، اما باید  باز صبر کرد.

عدم پذیرش استعفای «گابریل آنال» نخست وزیر، از سوی مکرون خود بار معنایی بسیاری دارد. بطور سنتی گفتگوی احزاب در فرانسه چندان آسان نیست. در هر صورت رییس جمهور باید دولت جدیدی را معرفی کند ، روزها و هفته های آینده در سرنوشت آتی فرانسه دوران مهمی به شمار  می آید.

چرایی بظاهر افول راست افراطی در مرحله دوم خیلی روشن است، از وحشت بر آمدن آنها و بدست آوردن احتمالی اکثریت توسط خانم لوپن  بسیاری از مرددین به رای دادن به مراکز رای گیری هجوم آوردند تا مانع کسب آرای بیشتر اجتماع ملی شوند.

به هر حال باید یک تفاهم و ائتلافی صورت پذیرد. بعید است مکرون قصدی برای کنار رفتن از قدرت داشته باشد. تا سال ۲۰۲۷ سمت ریاست جمهوری فرانسه را خواهد داشت. باید منتظر مذاکرات دشوار و سخت او با احزاب بود.

عدم پذیرش استعفای نخست وزیر می تواند نشانه ای باشد و یا گویای هیچ نشانه ای نیز نباشد اما او سعی وافری خواهد داشت تا پست نخست وزیری را حتی الامکان در اختیار داشته باشد و حساب و وام خود  به چپ گرایان را با دادن چند وزارتخانه راضی کند.

نظر شما

صفحات اجتماعی انتخاب سردبیر آخرین اخبار کاریکاتور عکس روز