• گروه ۷ به دنبال محدود کردن قیمت نفت روسیه است
    یک مقام آلمانی؛

    گروه ۷ به دنبال محدود کردن قیمت نفت روسیه است

    یک مقام دولت آلمان اندکی پیش از آغاز اجلاس سالانه سه روزه گروه 7 گفت رهبران این گروه در حال انجام گفتگوهای بسیار سازنده در مورد محدودیت احتمالی واردات نفت روسیه هستند.