• نشست مهم هیئت هماهنگی شیعیان عراق
    شب گذشته برگزار شد؛

    نشست مهم هیئت هماهنگی شیعیان عراق

    هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی در جلسه شب گذشته خود درباره راهکارهای تشکیل فراکسیون اکثریت که مسئول معرفی نامزد نخست‌وزیری است، رایزنی کردند و از همه گروه‌های کُردی خواستند تا مساله نامزد ریاست جمهوری را تعیین‌ تکلیف کنند.