• دستورات جدید برای مراسم اربعین حسینی (ع) صادر شد
    استانداری کربلای معلی؛

    دستورات جدید برای مراسم اربعین حسینی (ع) صادر شد

    کمیته امنیتی مامور تامین امنیت مراسم اربعین حسینی (ع)، نشست گسترده‌ای را برای بررسی اقدامات و تدارکات اخیر برای این برگزاری این مراسم برگزار کرد و چندین دستور در این خصوص صادر کرد.