• سناریو و نقشه راه آمریکا با ایجاد داعش شکست خورد
    محمد سلطانی فرد:

    سناریو و نقشه راه آمریکا با ایجاد داعش شکست خورد

    «محمد حسین سلطانی‌فرد»، رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «لبنان، عراق و سوریه در مسیر تثبیت امنیت و استقرار سیاسی حرکت می‌کنند.