• انتخابات ریاست جمهوری برزیل/اتهام زنی؛ فضای حاکم بر نخستین مناظره
    در گزارشی اعلام شد؛

    انتخابات ریاست جمهوری برزیل/اتهام زنی؛ فضای حاکم بر نخستین مناظره

    نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برزیل در نخستین مناظره پیش از انتخابات دوم اکتبر (دهم مهر ماه) با یکدیگر روبرو شدند؛ نامزدهایی که در این نخستین دور از مناظره‌های تلویزیونی شرکت کردند، عبارتند از لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، ژائیر بولسونارو، سیمونه تِبِت، سورایا ترونیک، فلیپه داویلا و سیرو گومس.