• پرونده های باز در منطقه/سناریوی بی دولتی در لبنان و عراق
    ناصر قندیل در گفتگو با نگاه نو مطرح کرد:

    پرونده های باز در منطقه/سناریوی بی دولتی در لبنان و عراق

    ناصر قندیل تحلیلگر معروف لبنانی اعلام کرد که آمریکا در پی ناامیدی از معادلات چند سال گذشته در منطقه، سناریوی جدیدی را در عراق و لبنان دنبال می کند که هدف آن خلا سیاسی و دولتی در این کشورها است.