• بررسی دلایل نیاز ترکیه به مصالحه با سوریه
    در گزارشی اعلام شد؛

    بررسی دلایل نیاز ترکیه به مصالحه با سوریه

     اظهارات آشتی جویانه مسئولان ترکیه نسبت به سوریه ادامه دارد، مسئله ای که عامل اصلی آن بحرانی است که جامعه ترکیه را در بر گرفته است به ویژه بحران اقتصادی که باعث ناخشنودی شدید مردم این کشور شده است.