• هتک حرمت قرآن کریم در آلمان را شدیدا محکوم می کنیم
    ناصر کنعانی:

    هتک حرمت قرآن کریم در آلمان را شدیدا محکوم می کنیم

    سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تحریک آمیز تعداد اندکی از معاندان در هتک حرمت قرآن مجید و اهانت به مقدسات اسلامی در برابر مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان، در روز تاسوعای حسینی را شدیدا محکوم کرد.