• روادید برای تجار روسیه احتمالا لغو می شود
    معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه:

    روادید برای تجار روسیه احتمالا لغو می شود

    نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع «روابط ایران و روسیه» به ریاست مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور اعضای ستاد متشکل از مدیران دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.