• تصمیم جدید روسیه درباره صادرات غلات
    در قطعنامه ای به تصویب رسید؛

    تصمیم جدید روسیه درباره صادرات غلات

    دولت روسیه غلات، روغن آفتابگردان و کنجاله را به فهرست محصولات صادراتی که باید خریداران هزینه آن را به روبل پرداخت کنند، اضافه کرده است.