• نخست وزیر پاکستان دادگاهی شد
    بنا بر اعلام رسانه ها؛

    نخست وزیر پاکستان دادگاهی شد

    شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برای رسیدگی به یک پرونده قدیمی در دادگاه حاضر و از حضور در جلسات استماع معاف شد.