• برای بازگشت به برجام هنوز زمان وجود دارد
    راب مالی:

    برای بازگشت به برجام هنوز زمان وجود دارد

    «راب مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با «رادیو عمومی ملی» (ان پی آر) اعلام کرد که هنوز برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران زمان وجود دارد.