• همه چیز درباره توقیف نفتکش های یونانی

    همه چیز درباره توقیف نفتکش های یونانی

    ماجرای نفتکش های یونانی که این روزها در صدر اخبار قرار دارد از یک ماه گذشته تاکنون دارای ماجراهایی بوده است.از این دست اقدامات در شرایطی صورت می گیرد که دولت آمریکا در پای میز مذاکره با ایران نتواند به اهافش دست پیدا کند.