• ترکیه در مقابل ادعاهای تفرقه افکنانه صهیونیست‌ها سکوت نکند
    واکنش خطیب زاده به ادعای رژیم صهیونیستی؛‌

    ترکیه در مقابل ادعاهای تفرقه افکنانه صهیونیست‌ها سکوت نکند

    سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاهای بی اساس رژیم صهیونیستی و با بیان اینکه مظلوم‌نمایی‌های نمایشی این رژیم تروریست را کسی جز خودش باور نمی‌کند، گفت: ‌انتظار می‌رود ترکیه در مقابل ادعاهای تفرقه افکنانه صهیونیست‌ها سکوت نکند.