• انفجار و آتش سوزی گسترده در حیفا
    شب گذشته رخ داد؛

    انفجار و آتش سوزی گسترده در حیفا

    یک مجتمع پشتیبانی و لجستیکی در خلیج حیفا در سرزمین‌های اشغالی از شب گذشته دچار انفجار و آتش‌سوزی گسترده‌ای شده است.