• آماده میزبانی برای گفتگو درخصوص تامین سوخت لبنان هستیم
    دستیار امیرعبداللهیان:

    آماده میزبانی برای گفتگو درخصوص تامین سوخت لبنان هستیم

    محمد صادق فضلی، دستیار وزیر خارجه و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقا درباره لبنان در صفحه شخصی خود نوشت: «جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از بزرگترین تولید و صادرکنندگان انرژی در منطقه، برای کمک به مردم لبنان، در کنار آنها ایستاده است.»