• اراده تهران و باکو برای گسترش همه جانبه روابط
    از سوی طرفین اعلام شد؛

    اراده تهران و باکو برای گسترش همه جانبه روابط

    یکی از رویکردهای اعلام شده از سوی دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی، گسترش همه جانبه روابط با کشورهای همسایه با اولویت همکاری‌های اقتصادی است که در این چارچوب و در کمتر از یک سال گذشته، گام‌های موثری در سطوح عالی کشور برای تحقق این راهبرد برداشته شده و دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای به‌ دنبال داشته است.