• هند سفارت خود را در کابل بازگشایی می کند

    هند سفارت خود را در کابل بازگشایی می کند

    هندوستان تایمز به نقل از مقامات وزارت خارجه این کشور گزارش داد که  دهلی‌نو تمام ارزیابی‌های خود را انجام داده و به زودی سفارت این کشور در کابل را بازگشایی می‌کند.