• تشکیل ائتلاف عربی- اسرائیلی علیه ایران نیست
    وزیر خارجه اردن:

    تشکیل ائتلاف عربی- اسرائیلی علیه ایران نیست

    «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن اعلام کرد که تشکیل ائتلاف عربی- اسرائیلی برای مقابله با ایران نیست و صحبتی درباره سامانه دفاع منطقه ای که اسرائیل بخشی از آن باشد وجود ندارد.