• انتفاضه شیرین در فلسطین

    انتفاضه شیرین در فلسطین

    شیرین ابوعاقله خبرنگار الجزیره با شهادت خود به نماد خبرنگاری فلسطین و انتفاضه در برابر رژیم صهیونیستی تبدیل شد.