• اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا به خشونت کشیده شد
    پس از قتل جوان سیاهپوست؛

    اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا به خشونت کشیده شد

    نیروهای پلیس ایالات متحده که به خشونت با مظنونین به خصوص سیاهپوستان مشهور هستند، در جدیدترین رفتار تبعیض‌آمیز 60 بار به سمت یک جوان 25 ساله در جریان یک عملیات تعقیب و گریز شلیک می‌کنند و این موضوع زمینه اعتراضات را در این کشور فراهم می کند.