• اسلام هراسی در هند؛ واقعا چه می گذرد
    در تحلیلی اعلام شد؛

    اسلام هراسی در هند؛ واقعا چه می گذرد

    اسلام هراسی در هیچ کجای جهان به اندازه امروز هند به شکل خطرناک برو نکرده است. تعصب و تبعیض کاملاً مستند و آشکار علیه مسلمانان و سایر اقلیت‌ها اعمال می‌شود.