• سیاست اسرائیل: پیام رسان را بکش و به سوگواران حمله کن

    سیاست اسرائیل: پیام رسان را بکش و به سوگواران حمله کن

    روز جمعه 13 مه، روزنامه نیویورک تایمز در وب سایت خود این سرخط خبری را منتشر کرد: پلیس اسرائیل به مراسم تشیع پیکر روزنامه نگار به قتل رسیده فلسطینی حمله کرد، اما اندکی بعد این عنوان خبری را این گونه تغییر داد" پلیس اسرائیل به سوگواران در مراسم تشیع جنازه روزنامه نگار فلسطینی حمله کرد.