• فشار غرب بر کشورهای عربی علیه روسیه
    ابوالغیط فاش کرد:

    فشار غرب بر کشورهای عربی علیه روسیه

    دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد، غرب پس از عبور میلیون‌ها آواره، نسبت به اشتباهات خود در منطقه بیدار شده و وضعیت کنونی بین‌المللی و منطقه‌ای بسیار حساس است.