• فرصت تفاهم عربی- ایرانی زیاد است
    احزاب مصری:

    فرصت تفاهم عربی- ایرانی زیاد است

    جنبش «الحرکة المدنیة الدیمقراطیة المصریة» (جنبش مدنی دموکراتیک مصر) که چندین حزب عضو آن هستند، بیانیه‌ای درباره احتمال تشکیل ائتلاف نظامی با مشارکت رژیم صهیونیستی صادر کرد.