• روسیه به دنبال محاکمه آژانس یهود است
    ضربه مسکو به تل آویو؛

    روسیه به دنبال محاکمه آژانس یهود است

    نشریه صهیونیستی اسرائیل هیوم اعلام کرد که به دنبال اتهام وزارت دادگستری روسیه علیه آژانس یهود (در روسیه) مبنی بر نقض قوانین و جمع آوری اطلاعات شهروندان روس، مسکو قصد دارد که این آژانس را محاکمه کند.